Fuktteknik Microwave Drying
Vittskövlegatan 8  216 19 Malmö - Tfn 040 -15 90 52
E-post: staffan.appelros@fuktteknik.se

In English

Auf DeutschVår utrustning har 27 gånger högre effekt!
Förbrukar
25 gånger
mindre el!

Kort sagt:
Det går att minimera kostnaderna
vid fuktskador

Kontakta oss!
Klicka här!

 

Hemsidan
Vinterpalatset
Radius torkar upp snabbt


Fuktteknik Microwave Drying AB impregnerar mot fuktskador

    Fuktteknik MWD AB arbetar med vattenavvisande impregneringar på olika typer av byggnadsmaterial. Fuktteknik MWD AB har varit verksamt i mer än 15 år och arbetar både i egen regi och via underentreprenörer.
     

Fukt i fasader
Metoden skyddar t ex mot hög vattenabsorption vid slagregn eller i samband med injicering i gamla murverk för att motverka markfukt. Förutom att en vattenavvisande impregnering stoppar direkt vattenläckage genom väggen, elimineras även risken för frostskador. En förutsättning är dock att fasaden är oskadad eller är reparerad före impregneringen, varför detta arbete alltid bör bedömas och utföras av fackmän.

Kapillär fukt i grundmurar
Många skador i befintliga byggnader beror på en hög fukthalt. Speciellt i murade konstruktioner där det ofta finns ett kapillärt fuktproblem d v s grundmuren står i fuktig miljö och fukten "sugs" upp i de porer som finns i exempelvis tegel, lättbetong och murbruk.

Fuktteknik MWD har utvecklat den patenterade metoden att först torka ut ett horisontellt skikt i grundmuren med hjälp av mikrovågor och först därefter impregneras grunden. Denna metod har Fuktteknik MWD t ex använt vid restaureringen av Vinterpalatsets teater i S:t Petersburg och vid ett restaureringsprogram i Venedig.


    Torkning av fukt- och vattenskador

    Arbetet med fuktspärrar har lett till utvecklingen av RADIUS FDS, metoden att torka vattenskador med mikrovågor. Fuktteknik MWD´s metod och utrustning används i dag av saneringsföretag över hela landet och även utomlands. En vattenskada kan därmed torkas inom ett par dagar jämfört med konventionell torkning som tar veckor eller månader. Tidsvinsten och de ekonomiska fördelarna är uppenbara för såväl de boende, fastighetsägare, entreprenörer som försäkringsbolag.

     

För ytterligare
information kontakta

Fuktteknik Microwave Drying AB
Staffan Appelros   Tfn 040-15 90 52
E-post:
staffan.appelros@fuktteknik.se

Besöksadress:

Vittskövlegatan 8
216 19 Malmö