Fuktteknik Microwave Drying
Vittskövlegatan 8  216 19 Malmö - Tfn 040 -15 90 52
E-post: staffan.appelros@fuktteknik.se

In English

Auf DeutschVår utrustning har 27 gånger högre effekt!
Förbrukar
25 gånger
mindre el!

Kort sagt:
Det går att minimera kostnaderna
vid fuktskador

Kontakta oss!
Klicka här!

 

Hemsidan
Vinterpalatset
Radius torkar upp snabbt

    Mikrovågor torkade grunden
    på Vinterpalatsets teater
     

 

 

Fuktteknik Microwave Drying AB har utvecklat en patenterad metod, där mikrovågor används för att torka byggnadsgrunder som därefter impregneras.
Vid renoveringen av t ex Vinterpalatsets teater i S:t Petersburg tillämpades denna metod liksom vid ett omfattande restaureringsprogram i Venedig                                 Vinterpalatset
.

När det uppstår fukt i grunden i en byggnad är det ett resultat av dålig eller obefintlig fuktspärr i själva konstruktionen. Med fukten kan det även tränga in salt som vittrar sönder ytor. Detta i sin tur leder till mögel- och svampskador och följden blir att puts och tegel på byggnaden skadas. Invändigt uppstår dålig lukt och människor som vistas i huset kan få hälsoproblem. Även yttre påfrestningar som t ex regn, sol och frost orsakar skador i fasaden och kan ge upphov till att fukt tränger in i konstruktionen. Bild:Skadad pelare t v

Med den så kallade Emi-Beam metoden ges ett permanent och kostnadseffektivt skydd mot återkommande skador. Denna metod går till på följande sätt:
Ett antal hål (cirka 15-25 mm) borras horisontellt i grunden med 100-250 mm inbördes avstånd. Via dessa hål torkas konstruktionen med Emi-Beam mikrovågor, som förångar fukten och det aktuella skiktet torkas ut på cirka en timme. Därefter impregneras området med Emi-sealer, ett silikonpreparat som ger en effektiv barriär mot fukt. Silikonlösningen klarar temperaturer ner till -60 grader C. Det innebär att Emi-Beam metoden kan appliceras året om.

Emi-Beam fuktspärr kan också användas, utan föregående torkning och utan att borra upp hål, som ett fasadskydd mot inträngande regn. Fasaden sprutas med det hydrofoba preparatet så att den får en osynlig "regnrock" utan att hindra den naturliga diffusionen. Åtgärden är billig och ger förutom ett skydd mot fukt och skador i fasaden även en lägre energiåtgång.
Behandlad tegelsten t v

För ytterligare
information kontakta

Fuktteknik Microwave Drying AB
Staffan Appelros   Tfn 040-15 90 52
E-post:
staffan.appelros@fuktteknik.se

Besökadress:

Vittskövlegatan 8
216 19 Malmö